در مکتب دیکتاتورها

ما همواره اعلام کرده بودیم که برای رسیدن به قدرت، از امکانات دموکراسی استفاده خواهیم کرد؛ و پس از رسیدن به قدرت، هیچ کدام از آن امکانات را در اختیار مخالفان خود نخواهیم گذاشت.

 


 ژوزف گوبلز، به نقل از: مکتب دیکتاتورها، اثر اینیاتسیو سیلونه، نشر نو.

/ 0 نظر / 744 بازدید